Ansatte

Om Birgit Juliussen Trafikkskole

Birgit Juliussen Trafikkskole startet trafikkopplæring på Leknes i Lofoten, årsskiftet 2021/2022. Skolen eies og drives av Birgit Edith Juliussen.
I første omgang satser skolen på èn bil, Opel Astra+; manuelt giret.
Kontor og gode undervisningslokaler er beliggende i kontorfellesskapet Storeidøya 87, ca. to km. fra Leknes. Skolen ønsker å yte service overfor deg som elev/kunde og vil derfor strekke seg langt for å hente og bringe ved kjøretimer, der det passer best for deg.

Birgit Edith Juliussen er oppvokst på Skulbru i Vestvågøy kommune. Hun er 58 år og var ferdig utdannet trafikklærer fra Nord universitet, Stjørdal, juni 2021. Ringen er sluttet, ettersom hun i ung alder var tiltenkt å overta sin fars trafikkskole.

Faglig leder, tilknyttet trafikkskolen, er Farukh Latif, i Lofoten Kjøreskole.
Han er 42 år, har ca. 10 års erfaring som trafikklærer ved egen trafikkskole i Oslo, og 8 år som faglig leder for trafikkskole.

På denne måten har skolen, totalt sett, en god faglig ballast og mye og variert erfaring i bunn.

Birgit Juliussen Trafikkskole er medlem av Norges Trafikkskoleforbund, som er bransjeorganisasjon for alle trafikkskolene i landet. Sammen jobber vi for trafikksikkerhet og for en høy faglig og etisk standard i trafikkskolebransjen.

Skolen driver trafikkopplæring i tråd med gjeldende lover, forskrifter og læreplaner.

Undervisningen skal være individtilpasset; dvs. ta hensyn til dine forutsetninger og din måte å lære på, og slik legge til rette for at du når de målene som er fastsatt i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

I læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE, har vi et styringsverktøy å gå ut ifra:
"Trafikklæreren skal ivareta viktige oppgaver for samfunnet når det gjelder trafikksikkerhet, og legge til rette for at eleven utvikler den førerkompetansen som er nødvendig for å kunne medvirke i nullvisjonsarbeidet."

Nullvisjonen - visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken - er en etisk veiviser og retningslinje og ligger til grunn for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.

Vårt håp er at du, etter å ha fått førerkort og skal kjøre på egen hånd, har både evne og vilje til å være en aktør i det livsviktige trafikksikkerhetsarbeidet.

Velkommen skal du være, som elev og kunde ved Birgit Juliussen Trafikkskole!

Birgit Juliussen

Birgit Juliussen
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG

93 05 60 40

post@birgitjuliussentrafikkskole.no

Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

23. juli / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 700,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

12. august / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 700,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

9. september / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 700,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo