Kursoversikt

Trafikant i mørket

45 min. teori, 2x45 min. utedemonstrasjon og demonstrasjon i bil
Del 7 Trafikant i mørket

Minst 1 time skal være utedemonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk.

Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på vei i reelle trafikksituasjoner, med elevene som passasjerer.

Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

 • Dag 1 - 15.12.22 kl. 17:00 - 19:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES

1 000 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

17x45 minutter, fordelt over fem samlinger.


Del 1 Trafikkopplæringen
Del 2 Trafikk og førerrollen
Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling
Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp - samling 4
Del 6 Tiltak ved trafikkulykke
Del 7 Trafikant i mørket - samling 5

 • Dag 1 - 09.01.23 kl. 16:15 - 18:45
 • Dag 2 - 12.01.23 kl. 16:15 - 18:45
 • Dag 3 - 16.01.23 kl. 16:15 - 19:45
 • Dag 4 - 23.01.23 kl. 16:15 - 19:45
 • Dag 5 - 26.01.23 kl. 16:15 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES

2 500 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

17x45 minutter, fordelt over fem samlinger.


Del 1 Trafikkopplæringen
Del 2 Trafikk og førerrollen
Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling
Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp - samling 4
Del 6 Tiltak ved trafikkulykke
Del 7 Trafikant i mørket - samling 5

 • Dag 1 - 06.02.23 kl. 16:15 - 18:45
 • Dag 2 - 09.02.23 kl. 16:15 - 18:45
 • Dag 3 - 13.02.23 kl. 16:15 - 19:45
 • Dag 4 - 20.02.23 kl. 16:15 - 19:45
 • Dag 5 - 23.02.23 kl. 17:15 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES

2 500 kr

Påmelding

Kommende kurs

Trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

15. desember / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 000,00

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

9. januar / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 2 500,00

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

6. februar / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 2 500,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo