Klasser & Priser

Birgit Juliussen Trafikkskole

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

Enkel kjøretime - 45 minutter. Kr. 690,- Dobbel kjøretime - 2 x 45 minutter. Kr. 1380,- Det gjennomføres vanligvis doble kjøretimer

690 kr

Trinnvurdering trinn 2

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før - og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring. Hensikten med trinnvurderingen, er at eleven selv, med utgangspunkt i sine prestasjoner, skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

690 kr

Forbikjøring

Forbikjøring (110 min. = 45 min. teori i klasserom, 65 min. praktisk kjøring).

950 kr

Trinnvurdering trinn 3

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før - og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring. Hensikten med trinnvurderingen, er at eleven selv, med utgangspunkt i sine prestasjoner, skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

690 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

Sikkerhetskurs på veg (del 2), 5 x 45 minutter, kjøring i landeveismiljø

3 450 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

Sikkerhetskurs på vei (del 3), 4 x 45 minutter planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

2 760 kr

Leie av bil til førerprøve

Førerprøvegebyr til Statens vegvesen kommer i tillegg.

1 900 kr

Oppvarmingstime førerprøve

Gjelder faste elever

0 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl. NAF gebyr.

4 x 45 minutter Sikkerhetskurs på øvingsbane, inkl. NAF gebyr/baneleie, kr. 1400,- 3 x 45 minutter landeveiskjøring t/r Leknes - NAF øvingsbane Melbu

6 230 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

Sikkerhetskurs på vei (del 1) 2 x 45 minutter teori i klasserom

950 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Sikkerhetskurs på vei (del 4), 2 x 45 minutter teori i klasserom

950 kr

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Tiltak ved trafikkulykke.

Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. 3 x 45 minutter Del 6 Tiltak ved trafikkulykke. 1 x 45 minutter

750 kr

Trafikant i mørket

45 min. teori, 2x45 min. utedemonstrasjon og demonstrasjon i bil Del 7 Trafikant i mørket Minst 1 time skal være utedemonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk. Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på vei i reelle trafikksituasjoner, med elevene som passasjerer. Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

1 350 kr

Annet

Bilde på førerkort

Foto på førerkort

70 kr

L-skilt

Rød L på hvit bakgrunn

50 kr

Lærebok klasse B

Lærebok klasse B. "Veien til førerkortet".

368 kr

Lærebok klasse B m/arbeidsbok

Lærebok klasse B m/arbeidsbok. "Veien til førerkortet".

450 kr

Praktisk førerprøve

Betaling på nett, kr. 1110,-

1 150 kr

Ekstra innvendig speil

70 kr

TABSgo undervisning

200 kr

Teoriprøve

Betaling på nett, kr. 320,-

350 kr

Utstedelse av førerkort

Betaling på nett, kr. 90,-

200 kr

Informasjon om priser

Bestilling/avbestilling av kjøretimer og kurs:

Avtaler om kjøretimer og kurs gjøres med din trafikklærer, bestilles via tabselev.no eller TABS app, trafikkskolens telefon, kontaktskjemaet på vår hjemmeside, via vår Facebook-side eller på e-post.
Ta kontakt med din trafikklærer dersom du ikke kan komme til avtalt tid til kjøretimen. Avbestilling må skje senest kl. 12:00 siste virkedag før timen skulle vært gjennomført. Timer mandag må avbestilles senest kl. 12:00 fredagen før.
Ved for sen avbestilling av kjøretime/ikke møtt, må du betale 50 % av full pris.
Ved manglende oppmøte sender vi SMS eller ringer deg, og venter inntil 20 minutter før vi forlater avtalt oppmøtested for kjøretimer.

Sikkerhetskurs på bane og førerprøve må avbestilles senest kl. 12.00 tre virkedager før gjennomføring.
Birgit Juliussen Trafikkskole tar ikke ansvar for gebyrer til NAF og Statens vegvesen ved for sen avbestilling.

Dersom trafikkskolen må avlyse avtalt opplæring på grunn av endring i førerprøver eller andre uforutsette hendelser, gir vi beskjed så snart vi har mulighet til det.


Lærere klasse B

Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

2. oktober / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 3 000,00

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

2. november / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 3 000,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo