Klasser & Priser

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Leie av bil til førerprøve

Førerprøvegebyr til Statens vegvesen kommer i tillegg.

1 900 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

Sikkerhetskurs på veg (del 2), 5 x 45 minutter, kjøring i landeveismiljø

2 850 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

Sikkerhetskurs på vei (del 3), 4 x 45 minutter planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

2 280 kr

Forbikjøring

Forbikjøring (90 min. = 25 min. teori i klasserom, 65 min. praktisk kjøring).

700 kr

Oppvarmingstime førerprøve

Gjelder faste elever

0 kr

Trinnvurdering trinn 3

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før - og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring. Hensikten med trinnvurderingen, er at eleven selv, med utgangspunkt i sine prestasjoner, skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

570 kr

Trinnvurdering trinn 2

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før - og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring. Hensikten med trinnvurderingen, er at eleven selv, med utgangspunkt i sine prestasjoner, skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

570 kr

Kjøretime

Enkel kjøretime - 45 minutter. Kr. 570,- Dobbel kjøretime - 2 x 45 minutter. Kr. 1140,- Det gjennomføres vanligvis doble kjøretimer

570 kr

Kjøretime 60 min.

760 kr

Kurs

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Tiltak ved trafikkulykke.

Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. 3 x 45 minutter Del 6 Tiltak ved trafikkulykke. 1 x 45 minutter

700 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

Sikkerhetskurs på vei (del 1) 2 x 45 minutter teori i klasserom

600 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Sikkerhetskurs på vei (del 4), 2 x 45 minutter teori i klasserom

600 kr

Trafikant i mørket

45 min. teori, 2x45 min. utedemonstrasjon og demonstrasjon i bil Del 7 Trafikant i mørket Minst 1 time skal være utedemonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk. Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på vei i reelle trafikksituasjoner, med elevene som passasjerer. Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

1 000 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane, inkl. NAF gebyr, kr. 1350,-

4 x 45 minutter Sikkerhetskurs på øvingsbane + baneleie til NAF, kr. 1350,- 3 x 45 minutter landeveiskjøring t/r Leknes - NAF øvingsbane Melbu

5 340 kr

Annet

Bilde på førerkort

Foto på førerkort

70 kr

L-skilt

Rød L på hvit bakgrunn

50 kr

Lærebok klasse B

Lærebok klasse B. "Veien til førerkortet".

368 kr

Lærebok klasse B m/arbeidsbok

Lærebok klasse B m/arbeidsbok. "Veien til førerkortet".

450 kr

Praktisk førerprøve

Betaling på nett, kr. 1110,-

1 150 kr

Ekstra innvendig speil

70 kr

TABSgo undervisning

200 kr

Teoriprøve

Betaling på nett, kr. 320,-

350 kr

Utstedelse av førerkort

Betaling på nett, kr. 90,-

200 kr


Lærere klasse B

Kommende kurs

Trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

15. desember / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 000,00

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

9. januar / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 2 500,00

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

6. februar / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 2 500,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo