23. juli 2024

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

12. august 2024

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

9. september 2024

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

Om trafikkskolen

Birgit Juliussen Trafikkskole startet trafikkopplæring på Leknes i Lofoten, årsskiftet 2021/2022. Skolen eies og drives av Birgit Edith Juliussen.
I første omgang satser skolen på èn bil, Opel Astra+; manuelt giret.
Kontor og gode undervisningslokaler er beliggende i kontorfellesskapet Storeidøya 87, ca. to km. fra Leknes. Skolen ønsker å yte service overfor deg som elev/kunde og vil derfor strekke seg langt for å hente og bringe ved kjøretimer, der det passer best for deg.

Birgit Edith Juliussen er oppvokst på Skulbru i Vestvågøy kommune. Hun er 58 år og var ferdig utdannet trafikklærer fra Nord universitet, Stjørdal, juni 2021. Ringen er sluttet, ettersom hun i ung alder var tiltenkt å overta sin fars trafikkskole.

Faglig leder, tilknyttet trafikkskolen, er Farukh Latif, i Lofoten Kjøreskole.
Han er 42 år, har ca. 10 års erfaring som trafikklærer ved egen trafikkskole i Oslo, og 8 år som faglig leder for trafikkskole.

På denne måten har skolen, totalt sett, en god faglig ballast og mye og variert erfaring i bunn.

Birgit Juliussen Trafikkskole er medlem av Norges Trafikkskoleforbund, som er bransjeorganisasjon for alle trafikkskolene i landet. Sammen jobber vi for trafikksikkerhet og for en høy faglig og etisk standard i trafikkskolebransjen.

Skolen driver trafikkopplæring i tråd med gjeldende lover, forskrifter og læreplaner.

Undervisningen skal være individtilpasset; dvs. ta hensyn til dine forutsetninger og din måte å lære på, og slik legge til rette for at du når de målene som er fastsatt i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

I læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE, har vi et styringsverktøy å gå ut ifra:
"Trafikklæreren skal ivareta viktige oppgaver for samfunnet når det gjelder trafikksikkerhet, og legge til rette for at eleven utvikler den førerkompetansen som er nødvendig for å kunne medvirke i nullvisjonsarbeidet."

Nullvisjonen - visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken - er en etisk veiviser og retningslinje og ligger til grunn for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.

Vårt håp er at du, etter å ha fått førerkort og skal kjøre på egen hånd, har både evne og vilje til å være en aktør i det livsviktige trafikksikkerhetsarbeidet.

Velkommen skal du være, som elev og kunde ved Birgit Juliussen Trafikkskole!

Følg oss på sosiale medier!

Birgit Juliussen Trafikkskole på Facebook

Informasjon

TABS appen er lansert

Nå ligger forholdene til rette for enda bedre kommunikasjon mellom trafikkskole og elev, med den nye appen TABS fra Lime Green Digital. TABS appen inneholder all funksjonalitet fra elevsiden/TABS elev (TABS.no) og mye nytt:

Les mer

Teoritentamen.no

Dette er et godt læringsverktøy som forberedelse til den TEORETISKE FØRERPRØVEN - LÆR med TEORIPRØVER, SKILTPRØVER, EBOK, LYD, VIDEO OG BILDER

Les mer

TABSgo - en enkel måte å knytte teori til praksis på

TABSgo er enkle og pedagogiske videoer knyttet til elevkortet og opplæringen for klasse B og AM146. Link til filmer kan sendes av trafikklæreren til elevene som sms fra TABS i forkant eller etterkant av kjøretimer.

Les mer

Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

23. juli / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 700,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

12. august / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 700,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

9. september / Birgit Juliussen Trafikkskole, Storeidøya 87, 8370 LEKNES / 1 700,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo